Öreg néne vírusléje

inspired by a Hungarian classic

Image for post
Image for post
photo credit:

Mátra alján, falu szélén
Kotyvaszt az én Bözse néném
Homeopátiás fazon
Füvet kutyulni tud, nagyon

Tesco polca üresen áll
Bözse néne tárt karral vár
Szerény almáriumában
Befőttes sorok haptákban

Macskafüle, kígyógyökér
Kupicája aranyat ér
Kínavírus ide-oda
Bözse néne léje csoda

Jöhet japán tengerjárós
Tüdõbajos, torokfájós
Mibe olasz belerokkan
Magyar szervnek meg se kottyan

Fáraszt már az egész téma
Megy az ördög karanténba!

Written by

Editor of No Crime in Rhymin' and Language Lab | the Woke Bloke ..."come for the sarcasm, stay for my soft side"

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store