szia Zoli — most olvasom, hogy valóban a Metro North Railroad mentén filmeztek. Ennek a vonalnak három fő ága van: Hudson, Harlem, New Haven. A filmhez a Hudson ágat választották, mert ennek hosszú szakaszai közvetlenül a Hudson folyó mentén futnak, látványos.

A filmben Pleasantville és White Plains-i házak szolgálnak egyes szereplők lakásaiként, ahol te is jártál, ezek a városok a (mi) Harlem águnkon fekszenek.

ui: ja igen, említést kap az Central Park-i Untermyer szökőkút is, lol

Written by

Editor of No Crime in Rhymin' and Language Lab | the Woke Bloke ..."come for the sarcasm, stay for my soft side"

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store